การใช้งานคอมพิวเตอร์และลักษณะต่างๆที่เปลี่ยนแปลง 

การใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างให้ความสนใจในการพัฒนาและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป การปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือพัฒนารูปแบบอยู่เสมอเพื่อให้รองรับการใช้งานผู้คน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เราเห็นอาจจะมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกันไป Desktop Computer ในส่วนของ Notebook ต่างๆ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยังมีอีกหลายประเภทและหลากหลายหน้าที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนนมใหญ่จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างลักษณะในการใช้งาน

การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยในยุคปัจจุบันลักษณะของคอมพิวเตอร์มีขนาดและราคาและสมรรถนะภาพการประมวลผลและการคิดคำนวณที่แตกต่างกันไป ราคามีตั้งแต่หลักพันจนไปถึงหลักล้าน ตามความเหมาะสมของบริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือ ใช้สำหรับบุคคลต่างๆ ก็มีให้เลือกการในยุคปัจจุบันมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากมายแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งรองรับในส่วนของ Server เป็นจำนวนมหาศาลสามารถใช้ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร ที่มี user จำนวนมหาศาลและผู้ใช้งานจำนวนมากใช้งานพร้อมๆกัน สามารถรองรับการประมวลผลที่มีความซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น หรือเรียกว่าระบบคราวหรือการฝากข้อมูล จะมีเครื่องเล็กๆเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งเอาไว้รองรับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก

มินิคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะภาพรองลงมาจาก เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ สร้างลักษณะในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป มีประสิทธิภาพในการทำงานรองลงมาจากในส่วนของตัวเครื่องใหญ่แต่อย่างไรก็ตามบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทขนาดกลางก็ใช้ในส่วนของมินิคอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลที่มีลักษณะในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามในยุคนี้เป็นยุคที่สำคัญอย่างยิ่งที่มีในคอมพิวเตอร์ถูกใช้งานในองค์กรหลากหลายองค์กร 

ไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หน้าตาเหมือนปัจจุบันที่ใช้งานกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็น Desktop คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงานทั่วไป หรือเรียกว่า Personal computer หรือ PC นั่นเอง ในส่วนนี้จะมีในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามารองรับในการใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย

สิ่งต่างๆเหล่านี้คือลักษณะที่แตกต่างกันของคอมพิวเตอร์และลักษณะในการใช้งานที่แตกต่างกันไปต่างๆเหล่านี้ทำให้ผู้คนต่างๆมีความจำเป็นต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายสูงสุดของการทำงาน

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นลักษณะสำคัญที่ผู้เรียนต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการศึกษา ลักษณะคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาค่อนข้างหน้านี่เองจึงเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆที่เราอาจจะได้เห็นลักษณะในการศึกษาที่เปลี่ยนไป

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    sa gaming ขั้นต่ำ 5 บาท