การเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสำนักงานต่างๆ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีมากมายและหลายชนิดอย่างมาก โดยเฉพาะบริษัทต่างๆที่มีความจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเลือกในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ

เพื่อตอบสนองกับความต้องการหรือแม้แต่จะเป็นการใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น ในยุคปัจจุบันมีการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC laptop สมาร์ทโฟน แล้วอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมาย

เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกันมีการผลิตออกมามากมายเพื่อรองรับการใช้งานหรือแม้จะเป็นข้อความต่างๆในยุคปัจจุบันมีความนิยมในการใช้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการเข้ามาร่วมในการทำงานมากยิ่งขึ้น และมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเช่นกัน

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าการแข่งขันที่สูงขึ้นขององค์กรต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานต่างๆ ควรมีการพัฒนาทักษะในการทำงาน และเปลี่ยนลักษณะในการทำงานเช่นเดียวกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีมากมายและมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป การพัฒนารูปแบบในการทำงานจำเป็นจะต้องมีการวางโครงสร้างที่เหมาะสม

หรือแม้แต่จะเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร ลักษณะของคอมพิวเตอร์มีมากมายยกตัวอย่างเช่นบริษัทขนาดใหญ่หรือแม้แต่จะเป็นองค์กรข้ามชาติที่มีข้อมูลจำนวนมหาศาลที่จำเป็นจะต้องมีการประมวลผลหรือมีการวิเคราะห์

ก็อัดก็อาจจะเป็นการใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถภาพสูงในการประมวลผลหรือแม้แต่จะเป็นการบีบอัดข้อมูล ส่วนใหญ่เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ใช้ใน ธนาคารหรือบริษัทขนาดใหญ่ เพราะเมนเฟรมคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นจะต้องมีการดูแลและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงรวมทั้งที่มีราคาที่สูงเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดกลางแต่ต้องการมีระบบ Server เป็นของตัวเอง

และสามารถรองรับ User หรือผู้ใช้งานจำนวนมากได้ ก็อาจจะเลือกใช้ในส่วนของมินิคอมพิวเตอร์ซึ่งมีสมรรถภาพรองลงมาจากเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ จะมีราคาค่อนข้างถูก สามารถเข้าถึงได้ในองค์กรต่างๆสามารถดูแลได้ง่ายกว่า 

แต่ถ้าหากเป็นบริษัทธรรมดาที่เห็นทั่วไปเป็นการใช้ในการพิมพ์เอกสาร หรือการทำเอกสารปกติ ก็จะใช้ในส่วนของไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่งมีหน้าตาเป็น PC Desktop ที่เห็นในปัจจุบัน และมีในส่วนของอุปกรณ์ Notebook laptop ในส่วนนี้เองมีราคาค่อนข้างถูกและสามารถเข้าถึงได้และสามารถดูแลได้ง่ายกว่าอุปกรณ์อื่น

อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในองค์กรได้เพื่อดึงประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้สูงที่สุด อุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ภายในองค์กรต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละหน่วยงานและยังมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มลักษณะการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา

 

ขอขอบคุณ     ีดฟิำะ   ที่ให้การสนับสนุน