คอมพิวเตอร์มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง

เรื่องราวของคอมพิวเตอร์นั้นเรามักจะเห็นมันมีความสามารถที่ช่วยงานในชีวิตประจำวันของเราได้มากมาย อย่างที่เรามักจะเห้นการทำงานของมันชัดเจนมากที่สุดก็น่าจะเป้นหน่วยงานที่จะใช้ในเรื่องของการเก็บข้อมูล พิมพ์ข้อมูลเอกสารด้านต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่ามันมีการทำงานที่เยอะแยะเต็มไปหมด ซึ่งก็ได้แก่

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อกับคอมพิวเตอร์

ทางด้านของส่วนนี่เราจะเห็นได้ว่าการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้นั้นจะเน้นไปทางการใช้งานเกี่ยวกับ ร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงโรงงานหรือโรงแรมต่างๆอีกด้วย โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้ไปทำเกี่ยวกับบการทำบัญชี หรือนำไปประมวลคำต่างๆ และใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านของหน่วยงาน 

นอกจากนี้ระบบทางด้านของอุตสหกรรมก็นำไปใช้มากด้วยเช่นกัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการนำคอมพิวเตอร์นั้นไปร่วมกับหน่วยงานผลิต การควบคุมการทำงานที่เป็นสากล การสั่งงานผ่านระบบที่เป็นกลไกลทั้งหลายจะเป็นการนำคอมพิวเตอร์ไปร่วมด้วยกันทั้งสิ้น 

ทั้งยังรวมไปถึงด้านความบันเทิง ที่เรานำไปประกอบธุรกิจต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น สิ่งพิมพ์ โฆษณา การสร้างภาพยนต์ หรือแม้แต่การผลิตสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุข ที่นำคอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์

การคิดและคำนวณต่างๆหรือแม้แต่การวิจัยอะไรก็ตามล้วนแล้วจะต้องจกและจำ และคิดคำนวณด้วยกันทั้งสิ้น หน่วยงานศึกษาโมเลกุลเคมี หรืองานทะเบียน ก็จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ในการใช้งานด้วย หากเราเน้นย้ำให้งานออกมามีการคำนวณที่ถูกต้องเราจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาข้อมูลที่อยู่ในคอม เพราะคอมนั้นมีข้อมูลในความจำมาก 

อีกทั้งยังสามารถที่จะจดและจำแทนเราได้ ดังนั้นข้อมูลขององค์กรในปัจจุบันนี้จึงเป็นการเก็บข้อมูลแทบจะทุกอย่างไว้ที่คอมพิวเตอร์ด้วยกันทั้งนั้น และในการค้นหาข้อมูลที่เราเก็บไว้ยังเร็วมากอีกด้วยนะ จึงทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการหาข้อมูลเก่าๆ

การศึกษาที่ใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นส่วนประกอบ

ทางด้านของการเรียนการสอนนั้นก็ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะทางด้านประวัติของนักเรียนเองและข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนต่างๆ การเรียนที่อาศัยคอมพิวเตอร์นั้นจำเป็นทีจะต้องทำการค้นคว้า หาข้อมูล และการเข้าระบบอินเตอร์เน็ตจากการค้นหาก็ยิ่งสำคัญมากที่สุดสำหรับเด็กยุคนี้

ทางด้านของการคมนาคมในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ทางด้านนี้เกี่ยวข้องกับการจราจรด้วยนะ จะเห้นได้ว่าไฟตามพื้นที่ที่เป็นจราจรนั้นจำเป้นที่จะต้องอาศัยกลไกลของระบบคอมพิวเตอร์ด้วยกันทั้งสิ้น ยอกตัวอย่างเช่น สัญญาณไฟจราจร และการจราจรทางอากาศ เป็นต้น หรือแม้แต่ข้อมูลหรือการสื่อสารของดาวเทียม ก็จะต้องมีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยอีกรูปแบบหนึ่ง 

จะเห็นได้ว่าคอมนั้นเข้ามามีบทบาทกับเรานานแล้ว และทุกวันนี้ก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในบางคนก็มักจะใช้คอมพิวเตอร์จำข้อมูลสำคัญที่เรานั้นไม่สามารถที่จะจำได้ หือนำไปใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นคุณก้จำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลของคอมพิวเตอร์เอาไว้ด้วยนะ

 

สนับสนุนโดย.    บาคาร่าฟรีโบนัส