พลังงานลม พลังงานที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ

พลังงานลม พลังงานที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาตินั้นมีอยู่อย่างมากมาย มีทั้งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก แล้วเมื่อพลังงานที่ว่านี้มันมีอยู่อย่างจำกัด  แล้วเราจะยังต้องรู้จัดคุณค่าของมัน          เมื่อนำมาใช้ประโยชน์ก็ควรที่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพราะถ้าใช้โดยที่ไม่รู้จักคิดซักวันมันก็ย่อมที่จะต้องหมดไปอย่างแน่นอน แต่ในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการแนะนำให้หันมาใช้พลังงานทางเลือกกัน  เพื่อช่วยรักษาพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดที่เราได้พูดถึงกัน

พลังงานทดแทนนั้นมีอยู่มากมายหลายชนิด หลักๆ ที่เรามักจะได้ยินกันก็คือ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม แต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่มีชื่อว่าพลังงานลม สำหรับพลังงานที่เป็นพลังงานลมนั้นได้มีการนำมาใช้ตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ

ซึ่งเป็นยุคสมัยที่นานมากๆ เลยทีเดียว สำหรับการที่จะนำพลังงานลมมาใช้ได้โดยการที่ นำกังหันลมที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บกักพลังงานจลน์จากกระแสลมเอาไว้ แล้วก็นำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปอื่นๆ  อย่างเช่น พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานกล

ซึ่งในปัจจุบันนี้กังหันลมมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันแบ่งตามลักษณะของการวางแกนของกังหัน ซึ่งจะประกอบด้วย กังหันลมแนวแกนตั้งซึ้งแกนหมุนและใบพัดจะตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลม  ในแนวราบทำให้กังหันสามารถที่จะรับลมในแนวราบได้ทุกทิศทาง และสองกังหันลมแนวแกนนอ ซึ่งจะมีแกนหมุนตั้งขนานกับการเคลื่อนที่ของลม

โดยที่จะมีใบพัดเป็นตัวตั้งฉากรับรงลมและยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการควบคุมกังหัน  ให้กังหันสามารถหันไปตามทิศทางของกระแสลม ที่เราเรียกว่าหางเสือนั้นเอง  ตัวอย่างกังหันลมในแนวแกนนอน เช่นกังหันลมใบเสื่อลำแผนที่นิยมใช้กับเครื่องฉุดน้ำ กังหันลมแบบกงล่อจักรยานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นต้น

หากเราจะแบ่งกังหันลมออกเป็นสองชนิดตามการใช้งาน เราก็จะแบ่งได้เป็นกังหันลมที่ใช้ในการสูบน้ำ และกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกังหันลมชนิดใดก็ล้วนเป็นพลังงานที่สะอาดทั้งนั้น

และสุดท้ายนี้พลังงานทดแทนนั้นก็มีมากมายหลายชนิด  ที่ให้เราได้เลือกใช้กันแทน พลังงานที่ได้มาจากปิโตเลียมเป็นส่วนใหญ่ เพราะพลังงานทดแทนที่ได้มาจากธรรมชาติเหล่านี้  เป็นพลังงานที่สะอาด และ   ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

แล้วยังช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้พลังงานทดแทนหรือไม่คุณ    ก็ควรที่จะคิดให้ดีไม่ใช้มันโดยที่เราไม่รู้คุณค่า ของพลังงานเหล่านั้น เพราะถ้าใช้โดยที่มีรู้คุณค่าไม่ว่าจะเป็น   สิ่งใดก็ไม่เป็นผลดีกับเราทั้งนั้น

 

สนับสนุนโดย.     ufabet เว็บหลัก