การมองหาสู่ทางในการทำงานในยุคระบบออนไลน์

โลกไร้พรมแดนที่เชื่อมเราเข้าหากัน

ในวันที่เหนื่อยล้า แค่ได้เห็นหน้าก็สุขใจ คงเป็นความรู้สึกของกลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับศิลปินหรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่าติ่ง พวกเราเป็นกลุ่มคนที่แฝงอยู่ในเกือบจะทุกอาชีพ และมีกันมานานมากแล้ว
พวกเรามีความสุขที่ได้ติดตามชีวิต ติดตามผลงานของศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบเป็นชีวิตจิตใจ
หากเป็นเมื่อก่อนย้อนกลับไปประมาณ 7-8 ปีที่แล้วการจะได้ติดตามผลงานของศิลปินนั้นมีเพียงไม่กี่ช่องทาง

การติดตามข่าวสารก็ยังเป็นไปได้ช้ากว่าตอนนี้มาก

แต่พวกเราก็มีความพยายามที่จะได้ติดตามศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบให้ได้มากที่สุดซึ่งในตอนนั้นเป็นช่วงที่แฟนคลับกับศิลปินมีช่องว่างระหว่างกันเยอะมากเพราะแทบจะมีช่องทางไหนให้พูดคุยกันได้
ทำให้ตัวศิลปินเองไม่สามารถรับรู้ได้ถึงความเคลื่อนไหวของแฟนคลับได้เลย
แต่ปัจจุบันนี้เมื่อเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ผู้คนได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และมีอุปกรณ์สื่อสารที่ดีขึ้น

ทำให้โลกของกลุ่มแฟนคลับได้ขยับเข้าใกล้ตัวศิลปินมากกว่าเดิม

อย่างการมีแอพพลิเคชั่นที่ไว้สำหรับให้ศิลปินมาทำการถ่ายทอดสดเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันถามสารทุกสุขดิบกัน ตอบคำถามระหว่างศิลปินกับแฟนคลับผ่านการพิมพ์คำถามเข้าไปให้ศิลปินได้อ่านระหว่างทำการถ่ายทอดสดนั้นก็ทำให้ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งต่อตัวศิลปินเองที่เก็บเอาคำอวยพรคำติชมจากแฟนคลับไปปรับใช้ในการทำงานในสายนี้ที่ตัวเขาเองยังต้องพึ่งพากลุ่มแฟนคลับเพื่อให้ดำรงอยู่ได้ในอุตสาหกรรมการบันเทิงนี้ และตัวแฟนคลับเองก็ได้รับความสุขจากการได้พูดคุยกับศิลปินของตัวเองเช่นกัน
แต่การมาถ่ายทอดสดนั้นก็ยังมีข้อจำอยู่บ้างทั้งในเรื่องของเวลา หัวข้อในการพูดคุยทั้งหมดจะต้องอยู่ในการควบคุมของผู้จัดการที่ดูแลศิลปิน

นั่นก็ยังถือว่าไม่เป็นอิสระมากนักในการพบปะกันระหว่างศิลปินและแฟนคลับแต่ในช่วงเวลาต่อมาทางบริษัทต้นสังกัดของแต่ละศิลปินเริ่มเปิดโอกาสให้ศิลปินเองได้เพิ่มช่องทางการติดกับแฟนคลับของเขา ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีของกลุ่มแฟนคลับที่จากเคยรู้สึกได้เข้าใกล้แล้วตอนนี้ยิ่งได้ใกล้มากกว่าเดิม

โดยในตอนนี้ก็ทำให้พวกเราสามารถพิมพ์คุยตอบโต้กันได้ระหว่างเรากับศิลปินแล้วซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นผลพวงมาจากที่โลกของเราได้มีการผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมารวมไปถึงการมีโลกไร้พรมแดนอย่างสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนั้นทำให้เกิดการเชื่อมโลกระหว่างศิลปินและแฟนคลับ อย่างไรก็ตามการเป็นแฟนคลับที่ดีก็จะต้องมีขอบเขตในการแสดงออกซึ่งความรัก
เพื่อไม่ให้กระทบต่อทั้งตนเอง และศิลปินที่เรารัก